menu toggle

Kisqali

1

Coenzyme Q10

Kisqali Chủ đề:

Kisqali

Lượt xem Lượt xem:

23

Ngày Ngày:

26/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/06/2023

Tác giả Tác giả:

Phan Thanh Bình

2

Đừng chết vì xét nghiệm máu tầm soát ung thư

Kisqali Chủ đề:

Kisqali

Lượt xem Lượt xem:

58

Ngày Ngày:

21/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

31/12/2022

Tác giả Tác giả:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

3

Sacituzumab Govitecan

Kisqali Chủ đề:

Kisqali

Lượt xem Lượt xem:

34

Ngày Ngày:

20/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

20/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

4

Capsaicin – Thông tin dành cho các chuyên gia y tế

Kisqali Chủ đề:

Kisqali

Lượt xem Lượt xem:

42

Ngày Ngày:

07/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

28/06/2023

Tác giả Tác giả:

DS. Điều Thị Ngọc Châu

5

Một số chia sẻ và hỏi đáp từ bệnh nhân

Kisqali Chủ đề:

Kisqali

Lượt xem Lượt xem:

109

Ngày Ngày:

01/09/2022

Cập nhật Cập nhật:

01/09/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý Y học cộng đồng

6

Ribociclib (Kisqali)

Kisqali Chủ đề:

Kisqali

Lượt xem Lượt xem:

117

Ngày Ngày:

26/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

26/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Đặng Hoài Thu

7

Everolimus (Afinitor)

Kisqali Chủ đề:

Kisqali

Lượt xem Lượt xem:

73

Ngày Ngày:

26/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

26/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Chu Hà My

8

Abemaciclib (Verzenios)

Kisqali Chủ đề:

Kisqali

Lượt xem Lượt xem:

90

Ngày Ngày:

15/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

15/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Chu Hà My

9

Palbociclib (Ibrance)

Kisqali Chủ đề:

Kisqali

Lượt xem Lượt xem:

113

Ngày Ngày:

13/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

13/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Đặng Hoài Thu

10

Khả năng sinh sản, có thai và ung thư vú

Kisqali Chủ đề:

Kisqali

Lượt xem Lượt xem:

159

Ngày Ngày:

11/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

11/07/2022

Tác giả Tác giả:

Hoàng Thu Hà