1

Bài 4.08: Hệ thống giám sát AEFIs và ADR

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

483

Ngày Ngày:

24/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

Trần Vinh Quang

2

Trẻ chậm mọc răng sữa có đáng lo ngại?

Sức khỏe răng miệng trẻ em Chủ đề:

Sức khỏe răng miệng trẻ em

Lượt xem Lượt xem:

437

Ngày Ngày:

05/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

3

Bài 4.07: Xem xét trong giám sát phản ứng sau tiêm chủng (AEFIs)

Các thông tin khác Chủ đề:

Các thông tin khác

Lượt xem Lượt xem:

382

Ngày Ngày:

07/10/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

Trần Vinh Quang

4

Bài 4.06 : Cảnh giác dược vắc xin

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

471

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

Lê Văn Bạn

5

Bài 4.05: An toàn chủng ngừa và hệ thống cảnh giác dược

Các thông tin khác Chủ đề:

Các thông tin khác

Lượt xem Lượt xem:

295

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

Lê Văn Bạn

6

Bài 4.04: Giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR)

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

369

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

Trần Vinh Quang

7

Bài 4.03: Vai trò của NRA trong quản lý an toàn thuốc

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

228

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

Trần Vinh Quang

8

Bài 4.01: Tổng quan hệ thống giám sát vắc xin

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

355

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

17/02/2023

Tác giả Tác giả:

Trương Thị Diệp Anh

9

Bài 4.02: Cảnh giác dược

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

460

Ngày Ngày:

29/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

Trương Thị Diệp Anh

10

Bài 3.09: Tóm lược về phản ứng sau tiêm

Khóa học an toàn Vắc xin Chủ đề:

Khóa học an toàn Vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

292

Ngày Ngày:

29/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

Trần Vinh Quang

SỰ KIỆN DỰ ÁN NHI KHOA

Các sự kiện liên quan

13/01/2022

0

lượt xem

/

Chủ đề bạn quan tâm

THÀNH VIÊN ĐỒNG HÀNH DỰ ÁN NHI KHOA

ĐỐI TÁC DỰ ÁN NHI KHOA