menu toggle
list list 0
Đã thích Thích

Bài 4.07: Xem xét trong giám sát phản ứng sau tiêm chủng (AEFIs)

user

Ngày:

07/10/2021

user

Lượt xem:

274

Bài viết thứ 46/49 thuộc chủ đề “Khóa học an toàn Vắc xin”

Biên dịch: Trần Vinh Quang

Hiệu đính: Nguyễn Khởi Quân, TS. BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Có hai yếu tố chính cần được xem xét đặc biệt vì chúng có thể ảnh hưởng đến loại giám sát AEFIs và kết quả của nó.

Về tổ chức

Đào tạo cho nhân viên y tế

Bài 4.07: đào tạo cho nhân viên y tế

Nhân viên y tế quản lý tiêm chủng làm ở tuyến đầu thường là những người đầu tiên xử trí với AEFIs. Họ cần được đào tạo cách phát hiện, báo cáo và ứng phó với các tác dụng phụ. Bao gồm ổn định bệnh nhân (trong trường hợp sốc phản vệ) và giao tiếp với cha mẹ, cộng đồng và truyền thông.

Đánh giá độc lập là cần thiết

Cần có một  Ủy ban độc lập để đánh giá các mức độ của AEFIs.

Ủy ban nên bao gồm nhiều chuyên gia có chuyên môn trong việc đánh giá AEFIs. Các lĩnh vực chuyên môn có thể bao gồm nhi khoa, thần kinh, nội tổng quát, pháp y, bệnh học, vi sinh, miễn dịch học và dịch tễ học. Nên mời các chuyên gia y tế để xem xét các trường hợp cụ thể. Ủy ban làm việc độc lập và có sự hỗ trợ, đồng thời liên kết chặt chẽ với cả chương trình tiêm chủng và NRA.

 Về hệ thống

Khó khăn trong việc xác định kịp thời nguyên nhân giữa các sự kiện liên quan còn phổ biến đối với tất cả các hệ thống giám sát an toàn thuốc và vắc xin. Điều này đặc biệt khó khăn trong trường hợp vắc xin, bởi vì:

  • Thông tin về “dechallenge và rechallenge” thường bị thiếu.
  • Vắc xin được tiêm cho hầu hết trẻ em các quốc gia. Và ở mọi độ tuổi có khả năng mắc bệnh.
  • Một số vắc xin có khả năng được quản lý trong cùng một lần tiêm chủng.
  • Lưu trữ, xử lý, vận chuyển và quản lý vắc xin phải tuân thủ các điều kiện cụ thể.

Nếu một trong các mắt xích trên không được thực hiện chính xác, phản ứng bất lợi có thể xảy ra. Do đó, khả năng của các lỗi tiêm chủng phải được điều tra.

Bài 4.07: Nguyên nhân AEFI

Tài liệu tham khảo:

https://vaccine-safety-training.org/special-considerations-for-aefi-surveillance.html

keyword

Từ khóa

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích