1

Bệnh lý thần kinh do tiểu đường

Nội nội tiết Chủ đề:

Nội nội tiết

Lượt xem Lượt xem:

733

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/05/2023

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

2

Biến chứng mạn tính ở bệnh nhân tiểu đường

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

770

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

3

Biến chứng mạn tính ở bệnh nhân tiểu đường

Nội nội tiết Chủ đề:

Nội nội tiết

Lượt xem Lượt xem:

774

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

4

Biến chứng thận và tiểu đường

Nội nội tiết Chủ đề:

Nội nội tiết

Lượt xem Lượt xem:

449

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

5

Biến chứng thận và tiểu đường

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

449

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

6

Tiểu đường có gây phù chân không?

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

1147

Ngày Ngày:

25/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

25/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

7

Tiểu đường có gây phù chân không?

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

1166

Ngày Ngày:

25/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

25/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

8

Mối liên hệ giữa tiểu đường và tiêu chảy

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

1179

Ngày Ngày:

28/02/2022

Cập nhật Cập nhật:

28/02/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

9

Mối liên hệ giữa tiểu đường và tiêu chảy

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

1179

Ngày Ngày:

28/02/2022

Cập nhật Cập nhật:

28/02/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

10

Ca lâm sàng – Kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

2259

Ngày Ngày:

05/02/2021

Cập nhật Cập nhật:

05/02/2021

Tác giả Tác giả:

BS. Nguyễn Khởi Quân

SỰ KIỆN

13/01/2022

0

lượt xem

/

Chủ đề bạn quan tâm?

ĐỐI TÁC