1

Bệnh lý thần kinh do tiểu đường

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

830

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/05/2023

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

2

Biến chứng mạn tính ở bệnh nhân tiểu đường

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

860

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

3

Biến chứng mạn tính ở bệnh nhân tiểu đường

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

863

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

4

Biến chứng thận và tiểu đường

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

534

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

5

Biến chứng thận và tiểu đường

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

545

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

6

Tiểu đường có gây phù chân không?

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

1262

Ngày Ngày:

25/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

25/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

7

Tiểu đường có gây phù chân không?

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

1329

Ngày Ngày:

25/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

25/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

8

Mối liên hệ giữa tiểu đường và tiêu chảy

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

1259

Ngày Ngày:

28/02/2022

Cập nhật Cập nhật:

28/02/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

9

Mối liên hệ giữa tiểu đường và tiêu chảy

Nội khoa Chủ đề:

Nội khoa

Lượt xem Lượt xem:

1274

Ngày Ngày:

28/02/2022

Cập nhật Cập nhật:

28/02/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

10

Ca lâm sàng – Kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

2382

Ngày Ngày:

05/02/2021

Cập nhật Cập nhật:

05/02/2021

Tác giả Tác giả:

BS. Nguyễn Khởi Quân

SỰ KIỆN

13/01/2022

0

lượt xem

/

Chủ đề bạn quan tâm?

THÀNH VIÊN DỰ ÁN

ĐỐI TÁC