Biên dịch: Trần Vinh Quang

Hiệu đính: BS. Nguyễn Khởi Quân, TS. BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Phản ứng sau tiêm (AEFI) và chiến dịch tiêm chủng

Một số  điểm chính cần nắm bắt sau khi hoàn thành việc học chương này.

bài 3.9: tóm tắt
Các điểm cần lưu ý trong tiêm chủng
  • Các đặc điểm của năm loại phản ứng sau tiêm chủng là phản ứng liên quan đến sản phẩm Vaccine, phản ứng liên quan đến khiếm khuyết chất lượng vaccine, phản ứng liên quan đến lỗi tiêm chủng, phản ứng liên quan đến lo âu khi tiêm chủng, sự kiện trùng hợp.
  • Nguyên nhân của năm loại phản ứng sau tiêm chủng và các thực tiễn có thể giảm thiểu sự xuất hiện của chúng.
  • Các chiến dịch tiêm chủng hàng loạt có thể dẫn đến sự gia tăng các lỗi tiêm chủng. Ví dụ, do nhân viên thiếu kinh nghiệm trong việc tiêm chủng cho một nhóm tuổi rộng hơn và lan truyền những tin đồn vô căn cứ có thể làm hỏng chiến dịch.
  • Tầm quan trọng của việc so sánh tỷ lệ nền của các sự kiện bất lợi với tỷ lệ các phản ứng do vaccine quy định và tính đến các yếu tố có thể làm nhiễu kết quả điều tra của AEFIs

Tài liệu tham khảo

https://vaccine-safety-training.org/summary-module3.html