menu toggle

vắc xin

1

Bài 4.10: Phát hiện và báo cáo AEFIs

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

267

Ngày Ngày:

11/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

06/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

Bộ Y Tế, TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

2

Bài 4.09: Các đơn vị giám sát AEFIs

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

139

Ngày Ngày:

11/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

3

Bài 4.08: Hệ thống giám sát AEFIs và ADR

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

293

Ngày Ngày:

24/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

4

Trẻ chậm mọc răng sữa có đáng lo ngại?

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

235

Ngày Ngày:

05/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

24/04/2024

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

5

Bài 4.07: Xem xét trong giám sát phản ứng sau tiêm chủng (AEFIs)

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

273

Ngày Ngày:

07/10/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

6

Bài 4.06 : Cảnh giác dược vắc xin

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

386

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

7

Bài 4.05: An toàn chủng ngừa và hệ thống cảnh giác dược

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

248

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

8

Bài 4.04: Giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR)

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

349

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

9

Bài 4.03: Vai trò của NRA trong quản lý an toàn thuốc

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

207

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

10

Bài 4.01: Tổng quan hệ thống giám sát vắc xin

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

203

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức