vắc xin

1

Bài 4.08: Hệ thống giám sát AEFIs và ADR

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

483

Ngày Ngày:

24/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

2

Trẻ chậm mọc răng sữa có đáng lo ngại?

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

437

Ngày Ngày:

05/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

3

Bài 4.07: Xem xét trong giám sát phản ứng sau tiêm chủng (AEFIs)

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

382

Ngày Ngày:

07/10/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

4

Bài 4.06 : Cảnh giác dược vắc xin

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

471

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

5

Bài 4.05: An toàn chủng ngừa và hệ thống cảnh giác dược

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

295

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

6

Bài 4.04: Giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR)

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

369

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

7

Bài 4.03: Vai trò của NRA trong quản lý an toàn thuốc

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

228

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

8

Bài 4.01: Tổng quan hệ thống giám sát vắc xin

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

355

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

17/02/2023

Biên dịch Biên dịch:

Trương Thị Diệp Anh

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Nguyễn Khởi Quân, TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

9

Bài 4.02: Cảnh giác dược

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

460

Ngày Ngày:

29/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

10

Bài 3.09: Tóm lược về phản ứng sau tiêm

vắc xin Chủ đề:

vắc xin

Lượt xem Lượt xem:

292

Ngày Ngày:

29/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức