menu toggle

Thông tin y học

1

Ô nhiễm không khí

Thông tin y học Chủ đề:

Thông tin y học

Lượt xem Lượt xem:

69

Ngày Ngày:

15/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Huỳnh Mỹ Liên

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

2

Các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng – Phần 3

Thông tin y học Chủ đề:

Thông tin y học

Lượt xem Lượt xem:

13719

Ngày Ngày:

17/11/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Lê Hữu Nhật Minh

Hiệu dính Hiệu đính:

Ths. BS. Nguyễn Hải Nam

3

Thử nghiệm lâm sàng: Lợi ích, rủi ro và an toàn – Phần 2

Thông tin y học Chủ đề:

Thông tin y học

Lượt xem Lượt xem:

1142

Ngày Ngày:

09/11/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Lê Hữu Nhật Minh

Hiệu dính Hiệu đính:

Ths. BS. Nguyễn Hải Nam

4

Điện thoại thông minh: Không chỉ là những cơn đau cổ?

Thông tin y học Chủ đề:

Thông tin y học

Lượt xem Lượt xem:

461

Ngày Ngày:

09/11/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Lê Hữu Nhật Minh

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

5

4 mẹo tránh đau cổ do điện thoại thông minh

Thông tin y học Chủ đề:

Thông tin y học

Lượt xem Lượt xem:

2413

Ngày Ngày:

09/11/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Lê Hữu Nhật Minh

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

6

Thử nghiệm lâm sàng là gì? – Phần 1

Thông tin y học Chủ đề:

Thông tin y học

Lượt xem Lượt xem:

10410

Ngày Ngày:

09/11/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Lê Hữu Nhật Minh

Hiệu dính Hiệu đính:

Ths. BS. Nguyễn Hải Nam

7

Vitamin D có thể giúp bệnh nhân ung thư sống lâu hơn

Thông tin y học Chủ đề:

Thông tin y học

Lượt xem Lượt xem:

1969

Ngày Ngày:

30/06/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

8

Giải trình tự gene: xét nghiệm nhiều chỉ dấu sinh học cùng một lúc

Thông tin y học Chủ đề:

Thông tin y học

Lượt xem Lượt xem:

1965

Ngày Ngày:

08/06/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

Hiệu dính Hiệu đính:

TS. Trần Thanh Thỏa

9

Bước đột phá trong điều trị ung thư Phổi

Thông tin y học Chủ đề:

Thông tin y học

Lượt xem Lượt xem:

1317

Ngày Ngày:

04/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths. Đỗ Đình Thịnh

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

10

Tăng tuổi thọ người cao tuổi thường xuyên tập thể dục

Thông tin y học Chủ đề:

Thông tin y học

Lượt xem Lượt xem:

606

Ngày Ngày:

18/09/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths. Đỗ Đình Thịnh

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý