menu toggle

Ung thư vú

1

Sacituzumab Govitecan

Ung thư vú Chủ đề:

Ung thư vú

Lượt xem Lượt xem:

34

Ngày Ngày:

20/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

20/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

2

Ribociclib (Kisqali)

Ung thư vú Chủ đề:

Ung thư vú

Lượt xem Lượt xem:

117

Ngày Ngày:

26/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

26/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Đặng Hoài Thu

3

Abemaciclib (Verzenios)

Ung thư vú Chủ đề:

Ung thư vú

Lượt xem Lượt xem:

90

Ngày Ngày:

15/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

15/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Chu Hà My

4

Palbociclib (Ibrance)

Ung thư vú Chủ đề:

Ung thư vú

Lượt xem Lượt xem:

113

Ngày Ngày:

13/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

13/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Đặng Hoài Thu

5

Khả năng sinh sản, có thai và ung thư vú

Ung thư vú Chủ đề:

Ung thư vú

Lượt xem Lượt xem:

159

Ngày Ngày:

11/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

11/07/2022

Tác giả Tác giả:

Hoàng Thu Hà

6

Xạ trị cho ung thư vú nguyên phát

Ung thư vú Chủ đề:

Ung thư vú

Lượt xem Lượt xem:

84

Ngày Ngày:

11/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

11/07/2022

Tác giả Tác giả:

Hoàng Thu Hà

7

Tiền sử gia đình về ung thư vú: Quản lý nguy cơ ung thư vú

Ung thư vú Chủ đề:

Ung thư vú

Lượt xem Lượt xem:

72

Ngày Ngày:

26/06/2022

Cập nhật Cập nhật:

26/06/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

ĐD. Nguyễn Thị Hồng Vân

8

Hoại tử mỡ tuyến vú

Ung thư vú Chủ đề:

Ung thư vú

Lượt xem Lượt xem:

39

Ngày Ngày:

26/06/2022

Cập nhật Cập nhật:

26/06/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Lê Thành Chung

9

Chế độ ăn và ung thư vú

Ung thư vú Chủ đề:

Ung thư vú

Lượt xem Lượt xem:

376

Ngày Ngày:

15/06/2022

Cập nhật Cập nhật:

15/06/2022

Tác giả Tác giả:

Hoàng Thu Hà

10

Thông tin chung về Trastuzumab

Ung thư vú Chủ đề:

Ung thư vú

Lượt xem Lượt xem:

137

Ngày Ngày:

20/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

20/05/2022

Tác giả Tác giả:

Hoàng Thu Hà