menu toggle

Ung thư buồng trứng

1

Sổ tay hướng dẫn điều trị phẫu thuật trong ung thư buồng trứng

Ung thư buồng trứng Chủ đề:

Ung thư buồng trứng

Lượt xem Lượt xem:

383

Ngày Ngày:

30/06/2019

Cập nhật Cập nhật:

30/06/2019

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

2

Tầm soát ung thư buồng trứng

Ung thư buồng trứng Chủ đề:

Ung thư buồng trứng

Lượt xem Lượt xem:

1090

Ngày Ngày:

25/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

25/08/2018

Biên dịch Biên dịch:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. CKI. Phạm Mai Thủy Tiên

3

Điều trị ung thư buồng trứng biểu mô

Ung thư buồng trứng Chủ đề:

Ung thư buồng trứng

Lượt xem Lượt xem:

2124

Ngày Ngày:

19/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

19/08/2018

Biên dịch Biên dịch:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. CKI. Phạm Mai Thủy Tiên