Đặng Hải Anh

Vì sức khoẻ cộng đồng

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Đặng Hải Anh

Công tác hiện tại

Ngành

 Răng Hàm Mặt

Chuyên ngành

 Răng Hàm Mặt

Quá trình học tập

Sinh viên Trường Đại Học Quốc tế Hồng Bàng

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

Trân trọng cảm ơn Đặng Hải Anh

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng