Ths.BS. Cù Mỹ Hiếu Hạnh

Vì Sức Khỏe Cộng Đồng

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Ths.BS. Cù Mỹ Hiếu Hạnh

Công tác hiện tại

đang cập nhật

Ngành

đang cập nhật

Chuyên ngành

đang cập nhật

Quá trình học tập

2001

Sản khoa tại Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM năm 2001 (Bác sĩ nội trú)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác