Chương trình Các bác sĩ nói gì

Vì sức khỏe cộng đồng

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Chương trình Các bác sĩ nói gì

Công tác hiện tại

Đài truyền hình TP.HCM

Ngành

Chuyên ngành

Quá trình học tập

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

Trân trọng cảm ơn Chương trình Các bác sĩ nói gì

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng