BS. Chế Thị Trà My

Vì Sức Khỏe Cộng Đồng

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Chế Thị Trà My

Công tác hiện tại

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

Sản khoa - chuyên khoa 1

Quá trình học tập

2014

Đã ngưng Cộng tác với Y Học Cộng đồng từ năm 2014 đến Nay

Ngành: Đa khoa

Chuyên ngành: Sản khoa - chuyên khoa 1

2012

Sản phụ khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (Chuyên khoa 1)

2008

Đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2008 (Bác sĩ đa khoa)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

Trân trọng cảm ơn BS. Chế Thị Trà My

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng