BS. CKI. Bùi Thị Phương Loan

Vì Sức Khỏe Cộng Đồng

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. CKI. Bùi Thị Phương Loan

Công tác hiện tại

Khoa phụ sản Bệnh viện Đại Học Y Dược TP HCM, cơ sở 1

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

Sản khoa - Chuyên khoa 1

Quá trình học tập

2012

Sản khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (Chuyên khoa 1)

2008

Đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2008 (Bác sĩ đa khoa)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác