menu toggle

Phục hồi chức năng sau chấn thương

1

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh chấn thương sọ não – Tài liệu hướng dẫn về Vật lý trị liệu

Phục hồi chức năng sau chấn thương Chủ đề:

Phục hồi chức năng sau chấn thương

Lượt xem Lượt xem:

552

Ngày Ngày:

09/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

2

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh chấn thương sọ não – Tài liệu Hướng dẫn chung

Phục hồi chức năng sau chấn thương Chủ đề:

Phục hồi chức năng sau chấn thương

Lượt xem Lượt xem:

354

Ngày Ngày:

09/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

3

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh chấn thương sọ não – Tài liệu hướng dẫn về Hoạt động trị liệu

Phục hồi chức năng sau chấn thương Chủ đề:

Phục hồi chức năng sau chấn thương

Lượt xem Lượt xem:

404

Ngày Ngày:

09/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

4

Tài liệu hồi phục sức khoẻ sau mổ tim hở

Phục hồi chức năng sau chấn thương Chủ đề:

Phục hồi chức năng sau chấn thương

Lượt xem Lượt xem:

189

Ngày Ngày:

04/09/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Quản lý Y học cộng đồng

Hiệu dính Hiệu đính:

Phạm Lan Anh

5

Tài liệu về bệnh đau thắt lưng

Phục hồi chức năng sau chấn thương Chủ đề:

Phục hồi chức năng sau chấn thương

Lượt xem Lượt xem:

662

Ngày Ngày:

04/09/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Quản lý Y học cộng đồng

Hiệu dính Hiệu đính:

Phạm Lan Anh

6

Bài tập vận động cột sống cổ

Phục hồi chức năng sau chấn thương Chủ đề:

Phục hồi chức năng sau chấn thương

Lượt xem Lượt xem:

831

Ngày Ngày:

04/09/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Quản lý Y học cộng đồng

Hiệu dính Hiệu đính:

Phạm Lan Anh

7

Các bài tập luyện khi bị đau vai

Phục hồi chức năng sau chấn thương Chủ đề:

Phục hồi chức năng sau chấn thương

Lượt xem Lượt xem:

897

Ngày Ngày:

03/09/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Phạm Lan Anh

Hiệu dính Hiệu đính:

Nguyễn Thảo

8

Nẹp đầu gối: Tác dụng như thế nào?

Phục hồi chức năng sau chấn thương Chủ đề:

Phục hồi chức năng sau chấn thương

Lượt xem Lượt xem:

4606

Ngày Ngày:

03/09/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Phạm Lan Anh

Hiệu dính Hiệu đính:

Nguyễn Thảo

9

Các bài luyện tập đối với chóp xoay

Phục hồi chức năng sau chấn thương Chủ đề:

Phục hồi chức năng sau chấn thương

Lượt xem Lượt xem:

965

Ngày Ngày:

02/09/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Phạm Lan Anh

Hiệu dính Hiệu đính:

Nguyễn Thảo

10

Các bài tập vận động phục hồi chức năng sau đột quỵ

Phục hồi chức năng sau chấn thương Chủ đề:

Phục hồi chức năng sau chấn thương

Lượt xem Lượt xem:

816

Ngày Ngày:

02/09/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Quản lý Y học cộng đồng

Hiệu dính Hiệu đính:

Phạm Lan Anh