Phục hồi chức năng

1

Bài tập chức năng răng miệng

Phục hồi chức năng Chủ đề:

Phục hồi chức năng

Lượt xem Lượt xem:

1402

Ngày Ngày:

16/04/2020

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Phạm Nguyên Quân

2

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân nứt đốt sống và não úng thủy – Tài liệu hướng dẫn chung

Phục hồi chức năng Chủ đề:

Phục hồi chức năng

Lượt xem Lượt xem:

401

Ngày Ngày:

10/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

3

Chăm sóc điều dưỡng cho bệnh nhân nứt đốt sống và não úng thủy

Phục hồi chức năng Chủ đề:

Phục hồi chức năng

Lượt xem Lượt xem:

403

Ngày Ngày:

10/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

4

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh nứt đốt sống và não úng thủy – Tài liệu hướng dẫn về Vật lý trị liệu

Phục hồi chức năng Chủ đề:

Phục hồi chức năng

Lượt xem Lượt xem:

507

Ngày Ngày:

10/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

5

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh nứt đốt sống và não úng thủy – Tài liệu hướng dẫn về Hoạt động trị liệu

Phục hồi chức năng Chủ đề:

Phục hồi chức năng

Lượt xem Lượt xem:

822

Ngày Ngày:

10/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

6

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ – Tài liệu hướng dẫn về Hoạt động trị liệu

Phục hồi chức năng Chủ đề:

Phục hồi chức năng

Lượt xem Lượt xem:

1982

Ngày Ngày:

10/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

7

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ – Tài liệu hướng dẫn chung

Phục hồi chức năng Chủ đề:

Phục hồi chức năng

Lượt xem Lượt xem:

682

Ngày Ngày:

10/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

8

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ – Tài liệu hướng dẫn về Vật lý trị liệu

Phục hồi chức năng Chủ đề:

Phục hồi chức năng

Lượt xem Lượt xem:

866

Ngày Ngày:

10/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

9

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh chấn thương sọ não – Tài liệu hướng dẫn về Vật lý trị liệu

Phục hồi chức năng Chủ đề:

Phục hồi chức năng

Lượt xem Lượt xem:

691

Ngày Ngày:

09/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

10

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh chấn thương sọ não – Tài liệu Hướng dẫn chung

Phục hồi chức năng Chủ đề:

Phục hồi chức năng

Lượt xem Lượt xem:

508

Ngày Ngày:

09/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm