menu toggle

Phẫu thuật

1

Nhiễm trùng hậu phẫu

Phẫu thuật Chủ đề:

Phẫu thuật

Lượt xem Lượt xem:

728

Ngày Ngày:

15/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Thị Ngọc Phương

Hiệu dính Hiệu đính:

Ths.BS. Phạm Ngọc Thùy Trang

2

Hướng dẫn rửa ruột trước khi phẫu thuật ruột già và trực tràng

Phẫu thuật Chủ đề:

Phẫu thuật

Lượt xem Lượt xem:

1082

Ngày Ngày:

03/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

3

Phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo

Phẫu thuật Chủ đề:

Phẫu thuật

Lượt xem Lượt xem:

10893

Ngày Ngày:

01/09/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Ths.BS. La Vĩnh Phúc

4

Gây mê

Phẫu thuật Chủ đề:

Phẫu thuật

Lượt xem Lượt xem:

280

Ngày Ngày:

19/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Ths.BS. La Vĩnh Phúc

5

Phẫu thuật ung thư là gì?

Phẫu thuật Chủ đề:

Phẫu thuật

Lượt xem Lượt xem:

1055

Ngày Ngày:

16/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Ths.BS. La Vĩnh Phúc

6

Tác dụng không mong muốn của phẫu thuật

Phẫu thuật Chủ đề:

Phẫu thuật

Lượt xem Lượt xem:

1403

Ngày Ngày:

01/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Ths.BS. La Vĩnh Phúc

7

Điều gì sẽ xảy ra khi phẫu thuật

Phẫu thuật Chủ đề:

Phẫu thuật

Lượt xem Lượt xem:

534

Ngày Ngày:

01/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Ths.BS. La Vĩnh Phúc

8

Phẫu thuật tạo hình trong điều trị ung thư

Phẫu thuật Chủ đề:

Phẫu thuật

Lượt xem Lượt xem:

264

Ngày Ngày:

01/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Ths.BS. La Vĩnh Phúc