menu toggle

Các bệnh Nam khoa

1

Rụng tóc ở nam giới

Các bệnh Nam khoa Chủ đề:

Các bệnh Nam khoa

Lượt xem Lượt xem:

351

Ngày Ngày:

25/06/2020

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Đỗ Kỳ Lâm

2

Bảo tồn khả năng sinh sản dành cho thanh-thiếu niên

Các bệnh Nam khoa Chủ đề:

Các bệnh Nam khoa

Lượt xem Lượt xem:

179

Ngày Ngày:

17/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Đỗ Kỳ Lâm

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Huỳnh Mỹ Liên

3

Vô sinh nam – Nguyên nhân và cách điều trị

Các bệnh Nam khoa Chủ đề:

Các bệnh Nam khoa

Lượt xem Lượt xem:

304

Ngày Ngày:

17/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Đỗ Kỳ Lâm

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Huỳnh Mỹ Liên

4

Tinh hoàn ẩn

Các bệnh Nam khoa Chủ đề:

Các bệnh Nam khoa

Lượt xem Lượt xem:

790

Ngày Ngày:

16/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Đỗ Kỳ Lâm

5

Rối loạn xuất tinh

Các bệnh Nam khoa Chủ đề:

Các bệnh Nam khoa

Lượt xem Lượt xem:

470

Ngày Ngày:

16/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths.BS. Trần Thế Hoàng

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

6

Sức khỏe tinh trùng và chăm sóc tinh trùng

Các bệnh Nam khoa Chủ đề:

Các bệnh Nam khoa

Lượt xem Lượt xem:

327

Ngày Ngày:

16/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Hoàng Bảo Lân

7

Bìu có khối u và viêm

Các bệnh Nam khoa Chủ đề:

Các bệnh Nam khoa

Lượt xem Lượt xem:

1467

Ngày Ngày:

16/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Đỗ Kỳ Lâm

8

Thắt ống dẫn tinh

Các bệnh Nam khoa Chủ đề:

Các bệnh Nam khoa

Lượt xem Lượt xem:

446

Ngày Ngày:

16/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Đỗ Kỳ Lâm

9

Tiểu đường và sức khỏe sinh sản

Các bệnh Nam khoa Chủ đề:

Các bệnh Nam khoa

Lượt xem Lượt xem:

138

Ngày Ngày:

08/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Đỗ Kỳ Lâm

10

Nữ hóa tuyến vú

Các bệnh Nam khoa Chủ đề:

Các bệnh Nam khoa

Lượt xem Lượt xem:

2973

Ngày Ngày:

08/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Đỗ Kỳ Lâm