Ths.BS. Bùi Diễm Khuê

Vì Sức Khỏe Cộng Đồng

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Ths.BS. Bùi Diễm Khuê

Công tác hiện tại

Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh Miễn dịch, Đại học Y Dược TP.HCM - Đơn vị Rối loạn giấc ngủ, Khoa Thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

Rối loạn giấc ngủ

Quá trình học tập

Quá trình đào tạo: 

2018

DU. Tâm lý trị liệu, trường Tâm lý thực hành Paris, Pháp liên kết Đại Học Y Dược TP.HCM (2018)

2017

Thạc sĩ Y học chức năng, tại Đại học Y Dược TP.HCM (2017)

2012

Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP. HCM năm 2012 (Bác sĩ)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

Trân trọng cảm ơn Ths.BS. Bùi Diễm Khuê

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng