menu toggle
BS. Đặng Như Thành

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Đặng Như Thành

Công tác hiện tại

đang cập nhật

Ngành

 Bác sĩ đa khoa

Chuyên ngành

đang cập nhật

Quá trình học tập

2013

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2013 (Cử nhân)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

4

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Đặng Như Thành

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN