thuốc điều trị ung thư

1

Coenzyme Q10

thuốc điều trị ung thư Chủ đề:

thuốc điều trị ung thư

Lượt xem Lượt xem:

399

Ngày Ngày:

26/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/06/2023

Tác giả Tác giả:

Phan Thanh Bình

2

Đừng chết vì xét nghiệm máu tầm soát ung thư

thuốc điều trị ung thư Chủ đề:

thuốc điều trị ung thư

Lượt xem Lượt xem:

426

Ngày Ngày:

21/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

31/12/2022

Tác giả Tác giả:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

3

Sacituzumab Govitecan

thuốc điều trị ung thư Chủ đề:

thuốc điều trị ung thư

Lượt xem Lượt xem:

336

Ngày Ngày:

20/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

20/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

4

Capsaicin – Thông tin dành cho các chuyên gia y tế

thuốc điều trị ung thư Chủ đề:

thuốc điều trị ung thư

Lượt xem Lượt xem:

237

Ngày Ngày:

07/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

28/06/2023

Tác giả Tác giả:

DS. Điều Thị Ngọc Châu

5

Một số chia sẻ và hỏi đáp từ bệnh nhân

thuốc điều trị ung thư Chủ đề:

thuốc điều trị ung thư

Lượt xem Lượt xem:

322

Ngày Ngày:

01/09/2022

Cập nhật Cập nhật:

01/09/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý Y học cộng đồng

6

Ribociclib (Kisqali)

thuốc điều trị ung thư Chủ đề:

thuốc điều trị ung thư

Lượt xem Lượt xem:

285

Ngày Ngày:

26/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

26/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Đặng Hoài Thu

7

Everolimus (Afinitor)

thuốc điều trị ung thư Chủ đề:

thuốc điều trị ung thư

Lượt xem Lượt xem:

227

Ngày Ngày:

26/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

26/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Chu Hà My

8

Abemaciclib (Verzenios)

thuốc điều trị ung thư Chủ đề:

thuốc điều trị ung thư

Lượt xem Lượt xem:

253

Ngày Ngày:

15/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

15/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Chu Hà My

9

Palbociclib (Ibrance)

thuốc điều trị ung thư Chủ đề:

thuốc điều trị ung thư

Lượt xem Lượt xem:

444

Ngày Ngày:

13/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

13/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Đặng Hoài Thu

10

Khả năng sinh sản, có thai và ung thư vú

thuốc điều trị ung thư Chủ đề:

thuốc điều trị ung thư

Lượt xem Lượt xem:

413

Ngày Ngày:

11/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

11/07/2022

Tác giả Tác giả:

Hoàng Thu Hà