everolimus

1

Coenzyme Q10

everolimus Chủ đề:

everolimus

Lượt xem Lượt xem:

400

Ngày Ngày:

26/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/06/2023

Tác giả Tác giả:

Phan Thanh Bình

2

Đừng chết vì xét nghiệm máu tầm soát ung thư

everolimus Chủ đề:

everolimus

Lượt xem Lượt xem:

427

Ngày Ngày:

21/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

31/12/2022

Tác giả Tác giả:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

3

Sacituzumab Govitecan

everolimus Chủ đề:

everolimus

Lượt xem Lượt xem:

337

Ngày Ngày:

20/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

20/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

4

Capsaicin – Thông tin dành cho các chuyên gia y tế

everolimus Chủ đề:

everolimus

Lượt xem Lượt xem:

238

Ngày Ngày:

07/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

28/06/2023

Tác giả Tác giả:

DS. Điều Thị Ngọc Châu

5

Một số chia sẻ và hỏi đáp từ bệnh nhân

everolimus Chủ đề:

everolimus

Lượt xem Lượt xem:

323

Ngày Ngày:

01/09/2022

Cập nhật Cập nhật:

01/09/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý Y học cộng đồng

6

Ribociclib (Kisqali)

everolimus Chủ đề:

everolimus

Lượt xem Lượt xem:

285

Ngày Ngày:

26/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

26/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Đặng Hoài Thu

7

Everolimus (Afinitor)

everolimus Chủ đề:

everolimus

Lượt xem Lượt xem:

228

Ngày Ngày:

26/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

26/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Chu Hà My

8

Abemaciclib (Verzenios)

everolimus Chủ đề:

everolimus

Lượt xem Lượt xem:

254

Ngày Ngày:

15/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

15/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Chu Hà My

9

Palbociclib (Ibrance)

everolimus Chủ đề:

everolimus

Lượt xem Lượt xem:

445

Ngày Ngày:

13/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

13/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Đặng Hoài Thu

10

Khả năng sinh sản, có thai và ung thư vú

everolimus Chủ đề:

everolimus

Lượt xem Lượt xem:

414

Ngày Ngày:

11/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

11/07/2022

Tác giả Tác giả:

Hoàng Thu Hà