Điều trị nhắm đích và cá nhân hóa

1

Everolimus (Afinitor)

Điều trị nhắm đích và cá nhân hóa Chủ đề:

Điều trị nhắm đích và cá nhân hóa

Lượt xem Lượt xem:

228

Ngày Ngày:

26/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

26/07/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

DS. Chu Hà My

2

Hiểu về dược lý học di truyền

Điều trị nhắm đích và cá nhân hóa Chủ đề:

Điều trị nhắm đích và cá nhân hóa

Lượt xem Lượt xem:

2523

Ngày Ngày:

16/09/2018

Cập nhật Cập nhật:

16/09/2018

Biên dịch Biên dịch:

TS. Phan Minh Liêm

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Lê Thị Thanh Thủy

3

Hiểu về liệu pháp nhắm đích

Điều trị nhắm đích và cá nhân hóa Chủ đề:

Điều trị nhắm đích và cá nhân hóa

Lượt xem Lượt xem:

5241

Ngày Ngày:

01/09/2018

Cập nhật Cập nhật:

01/09/2018

Biên dịch Biên dịch:

Ngô Xuân Trung

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

4

Y học cá thể hóa là gì?

Điều trị nhắm đích và cá nhân hóa Chủ đề:

Điều trị nhắm đích và cá nhân hóa

Lượt xem Lượt xem:

2170

Ngày Ngày:

30/07/2018

Cập nhật Cập nhật:

30/07/2018

Biên dịch Biên dịch:

TS. Nguyễn Ngọc Kim Vy

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

5

Các chất ức chế sự hình thành mạch máu trong điều trị ung thư

Điều trị nhắm đích và cá nhân hóa Chủ đề:

Điều trị nhắm đích và cá nhân hóa

Lượt xem Lượt xem:

1662

Ngày Ngày:

02/06/2018

Cập nhật Cập nhật:

02/06/2018

Biên dịch Biên dịch:

Ngô Xuân Trung

Hiệu dính Hiệu đính:

TS. Nguyễn Ngọc Kim Vy