menu toggle

Các bệnh ung thư khác

1

Ung thư nguyên bào võng mạc

Các bệnh ung thư khác Chủ đề:

Các bệnh ung thư khác

Lượt xem Lượt xem:

198

Ngày Ngày:

10/03/2016

Cập nhật Cập nhật:

24/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Thu Hà

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Trịnh Ngọc Thuỳ An

2

Ung thư thanh quản

Các bệnh ung thư khác Chủ đề:

Các bệnh ung thư khác

Lượt xem Lượt xem:

702

Ngày Ngày:

07/10/2015

Cập nhật Cập nhật:

27/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Đặng Ngọc Trân

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

3

Tuyến yên và các loại u tuyến yên

Các bệnh ung thư khác Chủ đề:

Các bệnh ung thư khác

Lượt xem Lượt xem:

2121

Ngày Ngày:

08/04/2014

Cập nhật Cập nhật:

08/04/2014

Biên dịch Biên dịch:

BS. Trương Quang Huy

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

4

Ung thư tuỵ

Các bệnh ung thư khác Chủ đề:

Các bệnh ung thư khác

Lượt xem Lượt xem:

1679

Ngày Ngày:

10/11/2013

Cập nhật Cập nhật:

10/11/2013

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Quốc Vinh

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

5

Ung thư tinh hoàn

Các bệnh ung thư khác Chủ đề:

Các bệnh ung thư khác

Lượt xem Lượt xem:

2138

Ngày Ngày:

09/10/2013

Cập nhật Cập nhật:

24/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước

6

Ung thư tuyến tiền liệt

Các bệnh ung thư khác Chủ đề:

Các bệnh ung thư khác

Lượt xem Lượt xem:

727

Ngày Ngày:

07/10/2013

Cập nhật Cập nhật:

24/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước

7

Những điều cần biết về ung thư da

Các bệnh ung thư khác Chủ đề:

Các bệnh ung thư khác

Lượt xem Lượt xem:

4301

Ngày Ngày:

26/08/2013

Cập nhật Cập nhật:

24/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Đoàn Thị Thoa

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

8

U xương ác tính

Các bệnh ung thư khác Chủ đề:

Các bệnh ung thư khác

Lượt xem Lượt xem:

1648

Ngày Ngày:

13/08/2013

Cập nhật Cập nhật:

24/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

9

Ung thư nội mạc tử cung

Các bệnh ung thư khác Chủ đề:

Các bệnh ung thư khác

Lượt xem Lượt xem:

450

Ngày Ngày:

13/08/2013

Cập nhật Cập nhật:

24/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

Hiệu dính Hiệu đính:

PGS.TS.BS. Tô Mai Xuân Hồng

10

U xương ác tính

Các bệnh ung thư khác Chủ đề:

Các bệnh ung thư khác

Lượt xem Lượt xem:

138

Ngày Ngày:

13/08/2013

Cập nhật Cập nhật:

24/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý