menu toggle

tiểu đường

1

Một số cập nhật trong hướng dẫn chăm sóc bệnh tiểu đường theo hiệp hội tiểu đường Hoa Kỳ (ADA) 2024

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

40

Ngày Ngày:

21/04/2024

Cập nhật Cập nhật:

12/05/2024

Tác giả Tác giả:

Tiểu Đường - Y Học Cộng Đồng

2

Phòng tránh đái tháo đường thai kỳ

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

47

Ngày Ngày:

21/04/2024

Cập nhật Cập nhật:

12/05/2024

Tác giả Tác giả:

Tiểu Đường - Y Học Cộng Đồng

3

Làm thế nào để bảo vệ tuyến tụy khỏe mạnh?

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

164

Ngày Ngày:

31/03/2024

Cập nhật Cập nhật:

12/05/2024

Tác giả Tác giả:

Tiểu Đường - Y Học Cộng Đồng

4

Dấu hiệu nhận biết bệnh tiền tiểu đường (tiền đái tháo đường)

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

410

Ngày Ngày:

05/01/2024

Cập nhật Cập nhật:

11/05/2024

Tác giả Tác giả:

BS. Lương Thị Cẩm Nhung

5

Bệnh tiểu đường và đột quỵ

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

262

Ngày Ngày:

18/05/2023

Cập nhật Cập nhật:

07/05/2024

Biên dịch Biên dịch:

Trần Thị Dung

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Lương Thị Cẩm Nhung

6

Béo phì với bệnh tiểu đường

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

193

Ngày Ngày:

18/05/2023

Cập nhật Cập nhật:

07/05/2024

Tác giả Tác giả:

Nguyễn Thị Thanh Thư

7

Lipid với bệnh tiểu đường

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

225

Ngày Ngày:

18/05/2023

Cập nhật Cập nhật:

07/05/2024

Biên dịch Biên dịch:

Trần Thị Dung

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Lương Thị Cẩm Nhung

8

Chế độ ăn ít carbohydrate và bệnh tiểu đường

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

267

Ngày Ngày:

16/03/2023

Cập nhật Cập nhật:

07/05/2024

Biên dịch Biên dịch:

Nguyễn Thị Thanh Thư

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Lương Thị Cẩm Nhung

9

Bốn bước để sống chung với bệnh tiểu đường

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

704

Ngày Ngày:

29/12/2022

Cập nhật Cập nhật:

11/05/2024

Tác giả Tác giả:

Trần Thị Dung

10

Bệnh tiểu đường thuyên giảm

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

589

Ngày Ngày:

30/10/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/05/2024

Biên dịch Biên dịch:

Nguyễn Thị Thanh Thư

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Lương Thị Cẩm Nhung