tiểu đường

1

Bệnh lý thần kinh do tiểu đường

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

830

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/05/2023

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

2

Biến chứng mạn tính ở bệnh nhân tiểu đường

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

860

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

3

Biến chứng mạn tính ở bệnh nhân tiểu đường

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

863

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

4

Biến chứng thận và tiểu đường

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

534

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

5

Biến chứng thận và tiểu đường

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

545

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

6

Tiểu đường có gây phù chân không?

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

1262

Ngày Ngày:

25/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

25/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

7

Tiểu đường có gây phù chân không?

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

1329

Ngày Ngày:

25/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

25/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

8

Mối liên hệ giữa tiểu đường và tiêu chảy

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

1259

Ngày Ngày:

28/02/2022

Cập nhật Cập nhật:

28/02/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

9

Mối liên hệ giữa tiểu đường và tiêu chảy

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

1274

Ngày Ngày:

28/02/2022

Cập nhật Cập nhật:

28/02/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

10

Ca lâm sàng – Kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

tiểu đường Chủ đề:

tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

2382

Ngày Ngày:

05/02/2021

Cập nhật Cập nhật:

05/02/2021

Tác giả Tác giả:

BS. Nguyễn Khởi Quân