menu toggle

Xét nghiệm và chẩn đoán

1

Xét nghiệm dung nạp glucose đường uống

Xét nghiệm và chẩn đoán Chủ đề:

Xét nghiệm và chẩn đoán

Lượt xem Lượt xem:

573

Ngày Ngày:

02/11/2014

Cập nhật Cập nhật:

25/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths. Vũ Thị Hồng Dương

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Nguyễn Phương Thảo