menu toggle

Bệnh tiểu đường

1

Tiểu đường có gây phù chân không?

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

1054

Ngày Ngày:

25/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

25/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

2

Tiểu đường có gây phù chân không?

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

1052

Ngày Ngày:

25/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

25/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

3

Chế độ ăn uống và phong cách sống dành cho người bị tiểu đường thai kỳ

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

511

Ngày Ngày:

30/09/2019

Cập nhật Cập nhật:

25/10/2022

Biên dịch Biên dịch:

TS. Phạm Quang Trung

Hiệu dính Hiệu đính:

Đinh Thị Na

4

Các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

4471

Ngày Ngày:

04/09/2019

Cập nhật Cập nhật:

04/09/2019

Biên dịch Biên dịch:

Ths. Lê Nữ Anh Thư

Hiệu dính Hiệu đính:

Đinh Thị Na

5

Các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường Chủ đề:

Bệnh tiểu đường

Lượt xem Lượt xem:

4471

Ngày Ngày:

04/09/2019

Cập nhật Cập nhật:

04/09/2019

Tác giả Tác giả:

Ths. Lê Nữ Anh Thư