menu toggle

Nội khoa

1

Bệnh lý thần kinh do tiểu đường

Nội khoa Chủ đề:

Nội khoa

Lượt xem Lượt xem:

637

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/05/2023

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

2

Biến chứng mạn tính ở bệnh nhân tiểu đường

Nội khoa Chủ đề:

Nội khoa

Lượt xem Lượt xem:

678

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

3

Biến chứng mạn tính ở bệnh nhân tiểu đường

Nội khoa Chủ đề:

Nội khoa

Lượt xem Lượt xem:

680

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

4

Biến chứng thận và tiểu đường

Nội khoa Chủ đề:

Nội khoa

Lượt xem Lượt xem:

361

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

5

Biến chứng thận và tiểu đường

Nội khoa Chủ đề:

Nội khoa

Lượt xem Lượt xem:

358

Ngày Ngày:

30/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

30/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

6

Tiểu đường có gây phù chân không?

Nội khoa Chủ đề:

Nội khoa

Lượt xem Lượt xem:

1054

Ngày Ngày:

25/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

25/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

7

Tiểu đường có gây phù chân không?

Nội khoa Chủ đề:

Nội khoa

Lượt xem Lượt xem:

1052

Ngày Ngày:

25/05/2022

Cập nhật Cập nhật:

25/05/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

8

Mối liên hệ giữa tiểu đường và tiêu chảy

Nội khoa Chủ đề:

Nội khoa

Lượt xem Lượt xem:

1086

Ngày Ngày:

28/02/2022

Cập nhật Cập nhật:

28/02/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

9

Mối liên hệ giữa tiểu đường và tiêu chảy

Nội khoa Chủ đề:

Nội khoa

Lượt xem Lượt xem:

1089

Ngày Ngày:

28/02/2022

Cập nhật Cập nhật:

28/02/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trương Khánh Hùng

10

Ca lâm sàng – Kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

Nội khoa Chủ đề:

Nội khoa

Lượt xem Lượt xem:

2155

Ngày Ngày:

05/02/2021

Cập nhật Cập nhật:

05/02/2021

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý