CƠ CẤU ĐỘI NGŨ CỦA DỰ ÁN SẢN PHỤ KHOA

Với sự hỗ trợ và đồng hành của hơn 500 Bác sĩ và CTV, chúng tôi - những thành viên nằm trong
Danh sách đội ngũ Quản lý may mắn được chọn là những người đại diện để điều phối các công việc thường niên,
định kỳ của Y Học Cộng Đồng