menu toggle

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My

1

Có bầu mệt quá đi thôi…nhưng vui…

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My Chủ đề:

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My

Lượt xem Lượt xem:

637

Ngày Ngày:

30/06/2020

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Lê Tiểu My

2

Bài 58: Mất ngủ trong thai kỳ

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My Chủ đề:

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My

Lượt xem Lượt xem:

850

Ngày Ngày:

15/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Nguyễn Thị Hoa

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Lê Tiểu My

3

Tiêm ngừa và thai kỳ

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My Chủ đề:

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My

Lượt xem Lượt xem:

1149

Ngày Ngày:

04/12/2018

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

4

Tính an toàn của các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong thời gian mang thai và cho con bú

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My Chủ đề:

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My

Lượt xem Lượt xem:

549

Ngày Ngày:

03/12/2018

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Lê Tiểu My

Hiệu dính Hiệu đính:

Quản lý sưu tầm

5

Bài 57 – Những nỗi lo của mẹ

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My Chủ đề:

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My

Lượt xem Lượt xem:

341

Ngày Ngày:

01/12/2018

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý Y học cộng đồng

6

Thuỷ đậu và thai kỳ

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My Chủ đề:

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My

Lượt xem Lượt xem:

594

Ngày Ngày:

30/11/2018

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Võ Thành Lai

Hiệu dính Hiệu đính:

Quản lý sưu tầm

7

Bài 56 – Bệnh Tay Chân Miệng và thai kỳ

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My Chủ đề:

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My

Lượt xem Lượt xem:

241

Ngày Ngày:

28/11/2018

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Lê Tiểu My

8

Bài 51 – Nên và không nên khi mang thai

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My Chủ đề:

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My

Lượt xem Lượt xem:

1268

Ngày Ngày:

13/05/2018

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Lê Tiểu My

9

Bài 50 – Các xét nghiệm cần thực hiện trong thai kỳ

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My Chủ đề:

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My

Lượt xem Lượt xem:

810

Ngày Ngày:

11/05/2018

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Lê Tiểu My

10

Bài 4 – Khi cuộc sống không như ta mong đợi

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My Chủ đề:

Các bài viết của Bác sĩ Lê Tiểu My

Lượt xem Lượt xem:

674

Ngày Ngày:

20/04/2018

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Lê Tiểu My