BS. Nguyễn Khởi Quân

"The more you know, the more you know you don't"

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Nguyễn Khởi Quân

Công tác hiện tại

 Viện Khoa học Sức khoẻ, VinUniversity

Ngành

Chuyên ngành

Quá trình học tập

Y đa khoa, Đại học Y dược Huế

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

48

Bài Biên Dịch

8

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Nguyễn Khởi Quân

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng