BS. Hoàng Bảo Nhân

Vì sức khỏe cộng đồng

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Hoàng Bảo Nhân

Công tác hiện tại

Khoa Phụ sản, bệnh viện Trung ương Huế, Việt Nam

Ngành

 General physician

Chuyên ngành

Sản phụ khoa

Quá trình học tập

2017-now

2017-now: Doktorrand in Albert-Ludwigs University, Freiburg im Breisgau, Germany

2014-2015

2014-2015: Gynecologic oncology (post-graduated course) In Hue University of Medicine and Pharmacy

2009-2012

2009-2012: Residency of obstetrics and gynecology In Hue University of Medicine and Pharmacy

2003-2009

2003-2009: General physician in Hue University of Medicine and Pharmacy

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

1

Bài Biên Dịch

3

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Hoàng Bảo Nhân

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng