BS. Đặng Phúc Vinh

Vô tâm là đạo.

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Đặng Phúc Vinh

Công tác hiện tại

 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long

Ngành

 Y Học Dự Phòng

Chuyên ngành

 Y Học Dự Phòng

Quá trình học tập

2013 - 2019

Bác sỹ Y học dự phòng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2013 - 2019)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

Trân trọng cảm ơn BS. Đặng Phúc Vinh

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng