Đặng Khôi Nguyên

Hợp tác sẽ giúp mọi thứ tốt hơn, tự chọn sứ mệnh của bản thân và theo đuổi nó

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Đặng Khôi Nguyên

Công tác hiện tại

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

  Đa khoa

Quá trình học tập

2019

Y đa khoa tại Đại học Y Dược Cần Thơ (Bác sĩ - Dự kiến năm 2019)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

Trân trọng cảm ơn Đặng Khôi Nguyên

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng