Đặng Hồng Dược Thảo

Hạnh phúc là khi được làm những điều mình thích

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Đặng Hồng Dược Thảo

Công tác hiện tại

 Khoa Sản Bv trường Đại học Y Dược Huế

Ngành

 Sản khoa

Chuyên ngành

Sản khoa

Quá trình học tập

2006

Sản khoa tại Trường cao đẳng y tế Huế năm 2006 (Trung cấp

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

Trân trọng cảm ơn Đặng Hồng Dược Thảo

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng