DS. Đặng Hoài Thu

Cho đi là còn mãi

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

DS. Đặng Hoài Thu

Công tác hiện tại

Khoa Dược - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Ngành

 Dược học

Chuyên ngành

 Dược lâm sàng

Quá trình học tập

2012 - 2017

Dược sĩ Dược lâm sàng tại Trường Đại học Dược Hà Nội (2012 - 2017)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

0

Bài Biên Dịch

4

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn DS. Đặng Hoài Thu

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng