Cù Thanh Ngân

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday - Matty Mullins

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Cù Thanh Ngân

Công tác hiện tại

Ngành

Đang cập nhật

Chuyên ngành

Đang cập nhật

Quá trình học tập

2017-2023

Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2017-2023)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

Trân trọng cảm ơn Cù Thanh Ngân

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng