Cát Phượng

Vì sức khoẻ cộng đồng

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Cát Phượng

Công tác hiện tại

Ngành

 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

Chuyên ngành

Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

Quá trình học tập

2020-2024

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM chuyên ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực (2020-2024)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác