Cao Thị Ly Ly

Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn.

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Cao Thị Ly Ly

Công tác hiện tại

 Câu lạc bộ Sản Phụ khoa - Đại học Y Dược Huế

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

Đang cập nhật

Quá trình học tập

2018

Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2018 (Bác sĩ)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

Trân trọng cảm ơn Cao Thị Ly Ly

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng