Ths.BS. Cao Thị Huyền Trang

Học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Ths.BS. Cao Thị Huyền Trang

Công tác hiện tại

Đại học Y Hà Nội

Ngành

Y học cổ truyền

Chuyên ngành

Y học cổ truyền

Quá trình học tập

2016 - 2018

Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 - 2018 (Bác sĩ Nội trú)

2016 - 2018

Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 - 2018 (Thạc sĩ)

2010 - 2016

Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2010 - 2016 (Bác sĩ)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác