menu toggle
Ths.BS. Cao Thị Huyền Trang

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Ths.BS. Cao Thị Huyền Trang

Công tác hiện tại

Đại học Y Hà Nội

Ngành

Y học cổ truyền

Chuyên ngành

Y học cổ truyền

Quá trình học tập

2016 - 2018

Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 - 2018 (Bác sĩ Nội trú)

2016 - 2018

Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2016 - 2018 (Thạc sĩ)

2010 - 2016

Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2010 - 2016 (Bác sĩ)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

2

Bài Biên Dịch

1

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Ths.BS. Cao Thị Huyền Trang

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng