BS. Cao Đình Huy

Vì sức khoẻ cộng đồng

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Cao Đình Huy

Công tác hiện tại

 Đang cập nhật...

Ngành

Chuyên ngành

Sản Phụ Khoa

Quá trình học tập

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

Trân trọng cảm ơn BS. Cao Đình Huy

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng