Ths. Bùi Xuân Sơn

Vì sức khỏe cộng đồng

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Ths. Bùi Xuân Sơn

Công tác hiện tại

đang cập nhật

Ngành

Công nghệ sinh học

Chuyên ngành

Sinh lý thực vật

Quá trình học tập

2011

Sinh lý thực vật tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2011 (Thạc sĩ)

2007

Công nghệ sinh học tại Đại học Khoa học Tự Nhiên TP.HCM năm 2007 (Cử nhân)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

6

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Ths. Bùi Xuân Sơn

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN