DS. Bùi Ngọc Lan Hương

Chia sẻ là đam mê

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

DS. Bùi Ngọc Lan Hương

Công tác hiện tại

Sài Gòn

Ngành

Dược sĩ

Chuyên ngành

Dược

Quá trình học tập

Dược Sĩ Đại Học tốt nghiệp trường Đại Học Dược Hà Nội

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

Trân trọng cảm ơn DS. Bùi Ngọc Lan Hương

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng