menu toggle

Chưa phân loại

1

Bài 4.08: Hệ thống giám sát AEFIs và ADR

Chưa phân loại Chủ đề:

Chưa phân loại

Lượt xem Lượt xem:

126

Ngày Ngày:

24/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

2

Trẻ chậm mọc răng sữa có đáng lo ngại?

Chưa phân loại Chủ đề:

Chưa phân loại

Lượt xem Lượt xem:

200

Ngày Ngày:

05/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

3

Bài 4.07: Xem xét trong giám sát phản ứng sau tiêm chủng (AEFIs)

Chưa phân loại Chủ đề:

Chưa phân loại

Lượt xem Lượt xem:

152

Ngày Ngày:

07/10/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

4

Bài 4.06 : Cảnh giác dược vắc xin

Chưa phân loại Chủ đề:

Chưa phân loại

Lượt xem Lượt xem:

249

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

5

Bài 4.05: An toàn chủng ngừa và hệ thống cảnh giác dược

Chưa phân loại Chủ đề:

Chưa phân loại

Lượt xem Lượt xem:

135

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

6

Bài 4.04: Giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR)

Chưa phân loại Chủ đề:

Chưa phân loại

Lượt xem Lượt xem:

212

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

7

Bài 4.03: Vai trò của NRA trong quản lý an toàn thuốc

Chưa phân loại Chủ đề:

Chưa phân loại

Lượt xem Lượt xem:

71

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

8

Bài 4.01: Tổng quan hệ thống giám sát vắc xin

Chưa phân loại Chủ đề:

Chưa phân loại

Lượt xem Lượt xem:

92

Ngày Ngày:

30/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

17/02/2023

Biên dịch Biên dịch:

Trương Thị Diệp Anh

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Nguyễn Khởi Quân, TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

9

Bài 4.02: Cảnh giác dược

Chưa phân loại Chủ đề:

Chưa phân loại

Lượt xem Lượt xem:

232

Ngày Ngày:

29/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

10

Bài 3.09: Tóm lược về phản ứng sau tiêm

Chưa phân loại Chủ đề:

Chưa phân loại

Lượt xem Lượt xem:

128

Ngày Ngày:

29/08/2021

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức