menu toggle

Cấp cứu Nhi khoa

1

Biện pháp bù dịch tại nhà bằng đường uống với ORESOL

Cấp cứu Nhi khoa Chủ đề:

Cấp cứu Nhi khoa

Lượt xem Lượt xem:

1469

Ngày Ngày:

25/02/2020

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Khởi Quân

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

2

Sơ cứu cảm nóng ở trẻ em

Cấp cứu Nhi khoa Chủ đề:

Cấp cứu Nhi khoa

Lượt xem Lượt xem:

954

Ngày Ngày:

09/09/2014

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

TS. BS. Nguyễn An Nghĩa

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

3

Hồi sức tim phổi ở trẻ em (CPR)

Cấp cứu Nhi khoa Chủ đề:

Cấp cứu Nhi khoa

Lượt xem Lượt xem:

3890

Ngày Ngày:

25/08/2014

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Phạm Hồ Liên Phương

Hiệu dính Hiệu đính:

TS. BS. Nguyễn An Nghĩa

4

Sơ cứu vết thương mắt ở trẻ em

Cấp cứu Nhi khoa Chủ đề:

Cấp cứu Nhi khoa

Lượt xem Lượt xem:

487

Ngày Ngày:

25/08/2014

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

TS. BS. Nguyễn An Nghĩa

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Phạm Hồ Liên Phương

5

Xử trí vết thương ở trẻ em

Cấp cứu Nhi khoa Chủ đề:

Cấp cứu Nhi khoa

Lượt xem Lượt xem:

272

Ngày Ngày:

06/08/2014

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Phạm Hồ Liên Phương

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Vương Ngọc Thiên Thanh

6

Hít sặc ở trẻ

Cấp cứu Nhi khoa Chủ đề:

Cấp cứu Nhi khoa

Lượt xem Lượt xem:

601

Ngày Ngày:

06/08/2014

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Phạm Hồ Liên Phương

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Vương Ngọc Thiên Thanh

7

Chảy máu mũi ở trẻ em

Cấp cứu Nhi khoa Chủ đề:

Cấp cứu Nhi khoa

Lượt xem Lượt xem:

314

Ngày Ngày:

23/07/2014

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Tác giả Tác giả:

TS. BS. Nguyễn An Nghĩa

8

Xử lí những vết cào và cắn của động vật

Cấp cứu Nhi khoa Chủ đề:

Cấp cứu Nhi khoa

Lượt xem Lượt xem:

401

Ngày Ngày:

03/07/2014

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

TS. BS. Nguyễn An Nghĩa

Hiệu dính Hiệu đính:

Ths. Nguyễn Thị Tường Vy

9

Sơ cứu té ngã ở trẻ

Cấp cứu Nhi khoa Chủ đề:

Cấp cứu Nhi khoa

Lượt xem Lượt xem:

231

Ngày Ngày:

01/07/2014

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

TS. BS. Nguyễn An Nghĩa

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Phạm Hồ Liên Phương

10

Sơ cứu bỏng cho trẻ

Cấp cứu Nhi khoa Chủ đề:

Cấp cứu Nhi khoa

Lượt xem Lượt xem:

467

Ngày Ngày:

01/07/2014

Cập nhật Cập nhật:

04/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

TS. BS. Nguyễn An Nghĩa

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Phạm Hồ Liên Phương