menu toggle

Danh sách các chủ đề

list list 0
Đã thích Thích

Phục hồi chức năng trẻ trật khớp háng bẩm sinh [eBook]

user

Ngày:

23/01/2016

user

Lượt xem:

187

Bài viết thứ 07/30 thuộc chủ đề “Phục hồi chức năng”

Giới thiệu về trật khớp háng bẩm sinh

Nguyên nhân trật khớp háng bẩm sinh

Phát hiện sớm trật khớp háng bẩm sinh

Can thiệp sớm trật khớp háng bẩm sinh

Các câu hỏi của cha mẹ về trật khớp háng bẩm sinh

Các cơ sở cung cấp dịch vụ cho trẻ trật khớp háng bẩm sinh

keyword

Từ khóa

Đang cập nhật

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích