Dụng cụ trợ giúp phục hồi chức năng là gì?

Các loại dụng cụ trợ giúp và cách làm từ các vật liệu có sẵn trong cộng đồng