menu toggle

Sức khỏe răng miệng

1

Sử dụng X-quang an toàn trong nha khoa

Sức khỏe răng miệng Chủ đề:

Sức khỏe răng miệng

Lượt xem Lượt xem:

889

Ngày Ngày:

23/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Trần Thị Vân Anh

2

Khuyến cáo chăm sóc răng miệng tại nhà

Sức khỏe răng miệng Chủ đề:

Sức khỏe răng miệng

Lượt xem Lượt xem:

202

Ngày Ngày:

23/07/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Nguyễn Thị Phương Uyên

3

Học được gì từ thói quen sinh hoạt và chăm sóc răng miệng của người Nhật

Sức khỏe răng miệng Chủ đề:

Sức khỏe răng miệng

Lượt xem Lượt xem:

182

Ngày Ngày:

05/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

4

Cách chăm sóc nướu răng cho răng implant

Sức khỏe răng miệng Chủ đề:

Sức khỏe răng miệng

Lượt xem Lượt xem:

44

Ngày Ngày:

05/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Phan Cao Mai Phương

5

Thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng như thế nào?

Sức khỏe răng miệng Chủ đề:

Sức khỏe răng miệng

Lượt xem Lượt xem:

196

Ngày Ngày:

10/01/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Nguyễn Thiên Sứ

6

Mão nào là phù hợp?

Sức khỏe răng miệng Chủ đề:

Sức khỏe răng miệng

Lượt xem Lượt xem:

379

Ngày Ngày:

01/07/2021

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Nguyễn Ngọc Kim Xuân

7

Cách kiểm tra miệng phát hiện ung thư miệng

Sức khỏe răng miệng Chủ đề:

Sức khỏe răng miệng

Lượt xem Lượt xem:

3612

Ngày Ngày:

26/05/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

8

Chẻ lưỡi và đeo trang sức trong miệng

Sức khỏe răng miệng Chủ đề:

Sức khỏe răng miệng

Lượt xem Lượt xem:

1007

Ngày Ngày:

06/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

TS.BS. Lâm Đại Phong

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Lê Hoàng Sơn

9

Nghệ thuật xỏ khuyên ở miệng và vấn đề sức khoẻ

Sức khỏe răng miệng Chủ đề:

Sức khỏe răng miệng

Lượt xem Lượt xem:

6735

Ngày Ngày:

06/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Phan Thế Huy

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Lâm Đại Phong

10

Điều trị Fluor tại phòng nha

Sức khỏe răng miệng Chủ đề:

Sức khỏe răng miệng

Lượt xem Lượt xem:

2274

Ngày Ngày:

06/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Ngọc Yến Thư

Hiệu dính Hiệu đính:

TS.BS. Lâm Đại Phong