menu toggle

Các bệnh Nội tiêu hóa

1

Phòng ngừa viêm gan siêu vi

Các bệnh Nội tiêu hóa Chủ đề:

Các bệnh Nội tiêu hóa

Lượt xem Lượt xem:

330

Ngày Ngày:

22/11/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

BS.TS. Trần Phạm Chí

2

Chẩn đoán và điều trị viêm gan siêu vi

Các bệnh Nội tiêu hóa Chủ đề:

Các bệnh Nội tiêu hóa

Lượt xem Lượt xem:

1537

Ngày Ngày:

04/10/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Ths. BS. Nguyễn Hải Nam

3

Bệnh viêm gan siêu vi (VGSV) và những điều cần biết

Các bệnh Nội tiêu hóa Chủ đề:

Các bệnh Nội tiêu hóa

Lượt xem Lượt xem:

335

Ngày Ngày:

03/10/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

BS.TS. Trần Phạm Chí

4

Các type phổ biến của viêm gan siêu vi

Các bệnh Nội tiêu hóa Chủ đề:

Các bệnh Nội tiêu hóa

Lượt xem Lượt xem:

537

Ngày Ngày:

19/09/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Ths. BS. Nguyễn Hải Nam

5

Viêm dạ dày ruột ở người lớn

Các bệnh Nội tiêu hóa Chủ đề:

Các bệnh Nội tiêu hóa

Lượt xem Lượt xem:

7870

Ngày Ngày:

25/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Trần Thanh Trúc

Hiệu dính Hiệu đính:

Ths. BS. Nguyễn Hải Nam

6

Viêm gan do thuốc

Các bệnh Nội tiêu hóa Chủ đề:

Các bệnh Nội tiêu hóa

Lượt xem Lượt xem:

1382

Ngày Ngày:

25/08/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Nguyễn Võ Tấn Danh

Hiệu dính Hiệu đính:

Ths. BS. Nguyễn Hải Nam