menu toggle

Chăm sóc người già

1

Chăm sóc người bị sa sút trí tuệ

Chăm sóc người già Chủ đề:

Chăm sóc người già

Lượt xem Lượt xem:

284

Ngày Ngày:

16/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Nguyễn Thị Huyền

Hiệu dính Hiệu đính:

Ths.BS. Phạm Ngọc Thùy Trang

2

Ngã trên người cao tuổi

Chăm sóc người già Chủ đề:

Chăm sóc người già

Lượt xem Lượt xem:

1345

Ngày Ngày:

08/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

3

Đánh giá nguy cơ ngã – Hội chứng dễ bị tổn thương

Chăm sóc người già Chủ đề:

Chăm sóc người già

Lượt xem Lượt xem:

527

Ngày Ngày:

08/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

4

Phòng ngừa té ngã ở người cao tuổi

Chăm sóc người già Chủ đề:

Chăm sóc người già

Lượt xem Lượt xem:

2478

Ngày Ngày:

08/08/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hoàng Thùy Dương

Hiệu dính Hiệu đính:

Ths.BS. Phạm Ngọc Thùy Trang

5

Tổng quan về hỗ trợ tự lập

Chăm sóc người già Chủ đề:

Chăm sóc người già

Lượt xem Lượt xem:

538

Ngày Ngày:

02/07/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

6

Sức khoẻ của người chăm bệnh

Chăm sóc người già Chủ đề:

Chăm sóc người già

Lượt xem Lượt xem:

90

Ngày Ngày:

25/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Phan Ngọc Lan

Hiệu dính Hiệu đính:

Phạm Lan Anh

7

Áp lực của người chăm bệnh

Chăm sóc người già Chủ đề:

Chăm sóc người già

Lượt xem Lượt xem:

454

Ngày Ngày:

25/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Phan Ngọc Lan

Hiệu dính Hiệu đính:

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Châu

8

Giúp đỡ người cao tuổi đối diện những thay đổi lớn trong cuộc sống

Chăm sóc người già Chủ đề:

Chăm sóc người già

Lượt xem Lượt xem:

1491

Ngày Ngày:

25/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hồng Nhung

Hiệu dính Hiệu đính:

Ths.BS. Phạm Ngọc Thùy Trang

9

Cân bằng công việc và việc chăm sóc bệnh nhân

Chăm sóc người già Chủ đề:

Chăm sóc người già

Lượt xem Lượt xem:

58

Ngày Ngày:

25/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Phan Ngọc Lan

Hiệu dính Hiệu đính:

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Châu

10

Đánh giá nhà ở dành cho người cao tuổi

Chăm sóc người già Chủ đề:

Chăm sóc người già

Lượt xem Lượt xem:

370

Ngày Ngày:

25/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Hồng Nhung

Hiệu dính Hiệu đính:

Ths.BS. Phạm Ngọc Thùy Trang